Intranet : : Kontakt : : Impressum

Projekte >> Austausch >> Polen

Deutsch-Polnischer Schüleraustausch mit dem
Liceum Ogólnokształcące Nr. 2 Adam Mickiewicz in Słupsk

Der Austausch mit Polen im Rahmen der Städtepartnerschaft besteht seit 1989.
Wie so oft, war aller Anfang schwer. Ein Visum war nötig, das Monate vorher beantragt werden musste. Außerdem gab es auch noch die deutsch-deutsche Grenze, was die Fahrtzeit sehr verlängerte. Wir sind sehr froh, dass sich diese Zustände normalisiert haben.
Die polnische Schülergruppe besucht uns für ca.12 Tage vor den Sommerferien, der Gegenbesuch findet dann im Herbst statt.
Wie bei einem Schüleraustausch üblich, wohnen die Schüler/innen bei ihren jeweiligen Korrespondent/innen, und die begleitenden Lehrkräfte werden von den Kolleg/innen aufgenommen.

Dieser Bericht über den diesjährigen Austausch (3. – 15.Juni 2007) wurde gemeinsam von den polnischen und deutschen Schüler/innen während des Aufenthaltes in Flensburg in der Kurt-Tucholsky-Schule im Rahmen eines Projektes erarbeite.


Poniedzialek, 04.06.07

Pierwszy dzień w Niemczech.

Musieliśmy wstać o 6:00. Lekcje zaczęły się o 7:50. Mogliśmy zobaczyć jak ubiera się niemiecka mołdzież. Chłopcy są naprawdę przystojni. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądały lekcje angielskiego, niemieckiego, matematyki i historii połączonej z geografią. Wieczorem uczestniczyliśmy w spektaklu „Kobiety ze Stepford“. Była to bardzo ciekawa sztuka o kobietach, które są zdominowane przez mężczyzn. Spektakl dał nam wiele do myślenia.

 

Montag, 04.06.07

Der 1. Tag in Deutschland

Wir mussten schon um 6 Uhr aufstehen. Das war schwer, aber man kann es machen.Wir konnten sehen, wie deutsche Jugendliche sich kleiden und hatten die Möglichkeit, beim Unterricht zuzugucken, wie zum Beispiel Deutsch, Weltkunde, Englisch und Mathe. Am Abend waren wir in der KTS und haben ein Theaterstück besucht: „Die Frauen von Stepford“ Es war sehr interessant und ging um die Unterdrückung von Frauen. Das machte uns nachdenklich.


Wtorek, 05.06.07

Drugi dzie ń w Niemczech.

R ó wnie ż wstali ś my o 6:00. Poznajemy si ę coraz lepiej, ju ż nie mamy wi ę kszych problem ó w z dogadywaniem si ę z niemieck ą m ł odzie żą . Uczestniczyli ś my w zajmuj ą cych lekcjach. Pani Wolny zagl ę bia ł a si ę w tajniki sztuki, Pani Müller- nauczyciel z powo ł ania doskonale przekazywa ł a swoj ą wiedz ę i sprawia ł a, ż e lekcje matematyki mija ł y bardzo szybko. Teraz pora na j ę zyk angielski- Pan Kruse by ł zdziwiony zasobem naszej wiedzy. O 13:00 wyszli ś my ze szko ł y pe ł ni nowych do ś wiadcze ń . Oko ł o godziny 16:00 wybrali ś my si ę do ratusza na spotkanie z prezydentem. Przebieg ł o ono w bardzo przyjaznej atmosferze. Dostali ś my pami ą tkowe znaczki z herbem Flensburga. Reporter zrobi ł nam zdj ę cie, kt ó re nazajutrz mogli ś my zobaczy ć w gazecie. Wr óciliś my do dom ó w i zacz ę li ś my przygotowania do spotkania w szkole, kt ó re odby ł o si ę o godzinie 18:00. Ka ż da rodzina przyrzadzi ł a bardzo smaczne potrawy, kt ó re spo ż ywali ś my we wsp ó lnym gronie. Dzie ń by ł bardzo m ę cz ą cy.

 

Dienstag, 05.06.07

Der 2. Tag in Deutschland

Wir sind in das Flensburger Museum gefahren und haben uns die Noldeausstellung angeguckt. Danach haben wir den Stadtpräsidenten besucht und das Rathaus angeguckt. Anschließend sind einige in die Innenstadt gegangen, um dort einzukaufen. Abends haben sich dann alle in der Schule zu einem Deutsch-Polnischen Abend getroffen, wo jeder etwas für das Buffet mitnehmen sollte. Später haben sich noch einige am Glücksburger Strand getroffen, um sich auszutauschen und sich besser kennen zu lernen. Das war sehr lustig.

środa, 06.06.07

Dnia 06.06.07 r. w środę z naszymi niemieckimi kolegami pojechaliśmy do muzeum sławnego malarza Emila Nolde. Na miejscu byliśmy około godz. 10. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy:

•  pierwsza grupa to osoby, które nie znają tak dobrze języka niemieckiego

•  druga grupa,to osoby, które rozmawiają lepiej po niemiecku

Przewodnik oprowadzał nas po muzeum i opowiadał o życiu i twórczości malarza oraz opisał każdy znajdujący się tam obraz. Po zwiedzeniu poszliśmy do pracowni malarskiej i tam próbowaliśmy malować obrazy techniką Nolde´go. Nasza wycieczka skończyła się o godz.15.00.Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się na plaży w Glücksburgu. Wycieczka była interesująca, pogoda dopisywała. Dzień był ogólnie udany .

 

Mittwoch, 06.06.07

An diesem Tag fuhren wir mit unseren polnischen Freunden zum Museum des berühmten Malers Emil Nolde. Wir kamen um ca. 10 Uhr dort an. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In der 1. Gruppe waren die polnischen Austauschschüler, die nicht so gut Deutsch sprechen und in der 2. Gruppe waren die polnischen Austauschschüler, die besser Deutsch sprechen, jeweils mit ihren Korrespondenten. Wir wurden durch das Museum geführt, uns wurde viel über das Leben Emil Noldes erzählt und viele Bilder wurden uns erklärt. Nach der Führung durften wir versuchen, so zu malen wie Emil Nolde es tat. Unser Ausflug endete um 15 Uhr.

Abends gingen wir alle noch an den Strand nach Glücksburg.

Das Wetter war an diesem Tag sehr gut und der Ausflug war sehr interessant. Insgesamt war dieser Tag sehr schön und lehrreich.

Czwartek, 07.06.07

Dzień rozpoczęliśmy o 7.50 lekcjami z niemiecką młodzieżą. Każdy poszedł na wybrane przez siebie lekcje i obserwował jak one wygladają w Niemczech. Byliśmy w szkole przez sześć godzin. Po naszych obserwacjach wiemy już, że niemieckie lekcje bardzo różnią się od naszych polskich.

Po południu spotkaliśmy się wszyscy na grillu. Graliśmy w piłkę, słuchaliśmy muzyki, jedliśmy i dobrze się bawiliśmy. Spędziliśmy tam cały wieczór w miłym towarzystwie.
 

Donnerstag, 07.06.07

An diesem Tag hatten wir Unterricht nach Plan. Die polnischen Korrespondenten kamen mit uns in den Unterricht (Beginn: 7:50), um zu sehen, wie der Unterricht hier in Deutschland abläuft. Der Unterricht ging bis 13 Uhr. Nach den Stunden, die die polnischen Austauschschüler mit uns verbrachten, war klar, dass der Unterricht hier in Deutschland sich stark von dem Unterricht in Polen unterscheidet.

Am Nachmittag trafen wir uns alle zum Grillen. Dort spielten wir Volleyball, aßen, hörten Musik und hatten viel Spaß. So verbrachten wir einen schönen Nachmittag, der uns alle ein bisschen mehr zusammenbrachte.


Piątek, 08.06.07

Europafest został zorganizowany na cześć 30 letniej tradycji wymian z Marennes i 10 letniej z innymi krajami Europy organizowanych przez KTS.
Przed południem uczniowie zgromadzili się na boisku szkolnym (wszyscy ubrani w białe koszulki), aby stworzyć granice Europy, które zostały sfotografowane przez samolot, lecący nad boiskiem szkolnym.
Po południu spotkaliśmy się przy stworzonych w klasach lub na boisku stanowiskach. Także polska wymiana miała swoje stoisko.
święto obchodziliśmy razem z naszymi niemieckimi kolegami, ich rodzinami i znajomymi. Można było spróbować naleśników, a także skosztować innych narodowych potraw.
święto starego kontynentu zakonczył letni koncert. Brali w nim udział także nasi niemieccy partnerzy.
Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci. Wszyscy bawili sie świetnie.

 

Freitag, 08.06.07

Das Europafest wurde veranstaltet auf Grund des 30-jährigen Austausches mit Marennes und das 10-jährige Bestehen der KTS als Europaschule.
Am Vormittag begann es mit einer Fotoaktion auf dem Sportplatz, bei dem alle Schüler die Grenzen Europas nachstellten.
Danach wurden die Stände von den Klassen für das Geschehen am Nachmittag aufgebaut. Auch die polnischen Austauschschüler hatten ihren eigenen Stand.
Am Nachmittag war jede Menge los: Freunde und Familie besuchten die Schule, sahen Modenschauen und aßen sich durch die vielfältigen Essensstände.
Das Europafest klang mit einem Sommerkonzert, das von vielen Gruppen gestaltet wurde, aus.


Sobota, 09.06.07

Sobota była pierwszym dniem, kiedy mogliśmy dłużej pospać. Weekend był czasem spędzanym z rodzinami naszych niemieckich partnerów. Rodziny były dla nas na tyle miłe, by zabrać nas w miejsca, które mieliśmy ochotę zobaczyć. Ola i Waldek wybrali się do Kiel. Tam po szczegółowym poznaniu miasta wybrali się na zakupy. Byli w ogromnym centrum handlowym, w którym mogli wyposażyć się w niezbędne rzeczy oraz zakupić prezenty dla swych rodzin. Kasia wraz ze swoim partnerem i jego rodzicami postanowili zwiedzić Hamburg. Na początku wycieczki wybrali się na przejażdżkę autobusem turystycznym, który przewiózł ich po całym mieście. Następnie zadowoleni udali się do portu, gdzie czekał na nich statek, którym potem pływali po rzece Elbie. Rejs trwał dwie godziny. Potem udali się do Hamburger Dangeon- muzeum, w którym w dość nietypowy sposób mogli się zapoznać z historią miasta. Z miasta wrócili zadowoleni i pełni nowych wrażeń.

 

Samstag, 09.06.07

Am Samstag hatten wir die Möglichkeit, länger zu schlafen. Wir verbrachten das ganze Wochenende mit unserer deutschen Familie. Sie waren sehr freundlich zu uns. Sie zeigten uns das, was wir sehen wollten. Ola und Waldek fuhren nach Kiel. Sie haben die Stadt besichtigt und gingen danach einkaufen. Sie kauften dort Geschenke für ihre Familien.

Kasia und Henrik haben die Stadt Hamburg besichtigt. Zu Anfang des Ausfluges fuhren sie mit einem Touristenbus durch die Stadt und bekamen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu sehen. Danach fuhren sie mit einem kleinen Schiff auf der Elbe. Die Fahrt dauerte eine Stunde. Nach dieser Fahrt gingen sie in das „Hamburger Dungeon“, ein Museum über die Geschichte Hamburgs. Danach fuhren sie durch die „Reeperbahn“. Zum Schluss gingen sie etwas essen und kamen um circa 21 Uhr wieder Zuhause an.


Niedziela, 10.06.07

W niedzielę, jak to zwykle bywa udaliśmy się do kościoła. Był to kościół ewangelicki, uczestniczyliśmy tam w nabożeństwie, które, prowadził ojciec jednego z naszych niemieckich kolegów. Dostaliśmy tam śpiewniki. Nabożeństwo trwało około jednej godziny.
Po południu wybraliśmy się na plażę, gdzie po ciężkim tygodniu mogliśmy zażyc kąpieli w bardzo ciepłym morzu. Czas ten był spędzony bardzo miło.

 

Sonntag, 10.06.07

Am Sonntag gingen wir, wie es üblich ist, in eine evangelische Kirche. Wir nahmen am Gottesdienst teil. Der Pastor war ein Vater von einem deutschen Austauschschüler. Wir bekamen dort Bücher mit den Texten der Lieder, welche wir auf deutsch zusammen mit unseren Austauschpartnern singen konnten. Der Gottesdienst dauerte eine Stunde lang.
Am Nachmittag gingen wir an den Strand, wo wir anschließend baden gehen konnten. Das Wasser war sehr warm. Wir verbrachten die Zeit sehr nett miteinander.


Poniedziałek, 11.06.07

Dnia 11.06.07 razem z naszymi niemieckimi kolegami udaliśmy się na wyprawę do Danii. Pierwszą atrakcją była przeprawa promem na duńską wyspę Alsen. Przyjemnie było poczuć wiatr we włosach po wyczerpującej podróży autokarem. Następnie udaliśmy się do Danfoss Universe- była to główna atrakcja dnia. Na początku przewodnicy oprowadzili nas po całym terenie oraz zwrócili naszą uwagę na ciekawostki z życia codziennego. Skonfrontowaliśmy się z siłami przyrody: od mrożącej krew w żyłach mocy lodu po topiące go wulkany. W czasie wolnym każdy mógł do woli eksperymentować, oglądać, grać, dotykać, doświadczać itp. Szczególnie spodobała nam się indywidualność- w Danfoss Universe. Nikt nie był tu anonimowy, każdy mógł zalogować się oraz wysłać swoje zdjęcie na oficjalną stronę wystawy (www.danfossuniverse.com). Na ochłodę wszyscy skoczyliśmy do Bałtyku. Miłym akcentem kończącym naszą wyprawę był spacer po ogrodzie duńskiej królowej – Margrethe II.

 

Montag, 11.06.07

Am Montag, den 11.06.07 haben wir mit unseren polnischen Freunden einen Ausflug nach Dänemark gemacht. Die erste Attraktion war die Fahrt mit der Fähre auf die dänische Insel Alsen. Es war ein angenehmes Gefühl, den Wind in den Haaren zu spüren. Danach sind wir zum Danfoss Universe gefahren. Das war die Hauptattraktion. Am Anfang hatten wir eine Führung, und uns wurde alles gezeigt. Wir sind auf Naturphänomene gestoßen, wie Eis und Vulkane. In der Freizeit konnte jeder experimentieren, besichtigen, spielen, anfassen usw.. Im Danfoss Universe war niemand anonym. Wir konnten uns fotografieren und unsere Daten auf einer Karte speichern und dieses im Internet herunterladen (www.danfossuniverse.com). Anschließend konnten wir uns in der Ostsee, am Strand in Drejby, abkühlen. Zum Schluss haben den Garten, des Sommerschlosses der dänischen Königin Margarethe II, besichtigt.


Wtorek, 12.06.07

O 7.50 wyjechaliśmy autobusem do Tönning. Tam wiedziliśmy Wattforum. Najpierw oprowadzali nas profesjonalni przewodnicy i mogliśmy zobaczyć wiele organizmów żyjących w Morzu Północnym. Po czasie spedzonym w Wattforum, popłynęliśmy statkiem. Z powodu złej pogody nie udało nam się odbyć spaceru nad morzem. Podróż statkiem była interesująca. Widzieliśmy foki i swieżo złowione kraby i ryby. Większość uczniów dobrze bawiła się podczas wycieczki. Siedzieli pod pokładem i grali w karty lub słuchali muzyki. Potem wróciliśmy autobusem do Flensburga.

 

Dienstag, 12.06.07

Um 7.50 Uhr sind wir mit einem Bus nach Tönning gefahren. Dort haben wir das Wattforum besichtigt. Zuerst erhielten wir eine professionelle Führung und durften sogar lebendige Nordseetiere anfassen. Insgesamt haben wir viele Tiere gesehen, die in der Nordsee leben. Nach dem Aufenthalt im Wattforum gelangten wir zu einem Schiff, mit dem wir eine kleine Rundfahrt genießen konnten. Durch die schlechten Wetterbedingungen war es uns leider nicht gelungen, eine Wattwanderung zu starten. Die Schifffahrt war äußerst interessant. Wir sahen Seehunde und frisch gefangene Garnelen. Die meisten Schüler genossen aber die Fahrt unter Deck und spielten Karten oder hörten Musik. Danach fuhren wir um 16.00 Uhr wieder nach Flensburg.